Politica privind imparțialitatea

Scopul general al activităţilor de certificare este de a oferi  încredere tuturor părţilor interesate in faptul că sistemul de management certificat îndeplineşte cerinţele referentialului solicitat.

Pentru a cîştiga şi menţine încrederea, este esenţial ca deciziile organismului de certificare să se bazeze pe dovezi obiective de conformitate, colectate de personal competent si impartial al organismului de certificare şi ca deciziile acestuia să nu fie influenţate în nici un fel de alte interese sau părţi.

Politica SIMcert este de a fi imparţial şi perceput ca imparţial de către toate părţile interesate, care sunt:

  • Personal si clienţii SIMcert ;
  • Clienţi ai organizatiilor ale caror sisteme de management sunt certificate ;
  • Reprezentanti ai asociatiilor comerciale din industrie ;
  • Reprezentanti ai organismelor de reglementare guvernamentale sau ai altor servicii de reglementare guvernamentale sau Reprezentanti ai organizaţiilor non-guvernamentale, inclusiv organizatii ale consumatorilor.

 

SIMCert acordă o importanţă deosebită imparţialităţii in cadrul proceselor de  certificare a sistemelor de management, identifică, evaluează, trateza, monitorizeaza si documenteaza în mod constant potenţialele ameninţări asupra imparţialităţii ce pot apărea pe parcursul activităţilor sale, stabilind, documentand şi aplicînd măsuri de eliminare sau reducere a riscurilor la niveluri acceptabile ( procedura Managementul Riscurilor, cod PC-4.8).

 

In cadrul acestui proces se are in vedere si identificarea și consultarea părților interesate adecvate (Comitetul de Impartialitate) pentru a oferi consiliere privind aspectele care privesc imparțialitate, inclusiv deschiderea și percepția publică. In consultarea cu părțile interesate se asigura ca nu predomina un singur interes.

În situaţia unor ameninţări la adresa imparţialităţii, care pot avea la baza: proprietatea, guvernanta, managementul,  personalul, resursele comune, finantele, contractele, instruirea, marketingul, plata unui comision la vanzare sau alt stimulent pentru trimiterea de noi clienti etc., SIMCert se angajează să acţioneze prompt pentru a le exclude si, atunci cand relatia reprezinta o amenintare inacceptabila pentru impartialitate, certificarea nu va fi furnizata.

Managementul SIMCert înţelege că este important ca întreg personalul implicat in activităţi de certificare să fie conştient de nevoia de imparţialitate prin asumarea codului deontologic si a declaratiilor privind implicarea sau nonimplicarea în activităţi ce pot influenţa imparţialitatea, urmate de verificări privind validitatea celor afirmate.  

SIMCert solicită tuturor părţilor implicate în certificare să dezvăluie orice situaţie cunoscută care poate prezenta un conflict de interese ce afectează activităţile de certificare.

Politica SIMcert pentru asigurarea imparţialităţii sale şi a credibilităţii certificărilor acordate se sprijină şi pe un comportament transparent privitor la accesul părţilor interesate la informaţii adecvate.

 

SIMcert declara ca va desfăşura activităţi continue de conştientizare pentru a exclude orice exercitare de presiuni comerciale, financiare sau de alta natura asupra imparțialitatii.