Politica privind confidențialitatea

SIMCert se obliga fata de clientii sai prin termenii contractuali din Constractul de certificare sa pastreze confidentialitatea asupra informatiilor privind clientul si sa nu divulge aceste informatii fara acordul scris al clientului.

In cazul in care Organismul de Certificare este obligat prin lege sa foloseasca aceste nformatii si sa le transmita unei alte parti, clientul va fi notificat in scris inainte de a folosi informatiile respective.

SIMCert  face publice date cu privire la fiecare organizatie certificate- numele organizatiei, adresa acesteia, domeniul de activitate certificat si numarul certificatului de conformitate acordat.

Informatiile cu care SIMCert intra in contact in procesul de auditare-certificare sunt considerate proprietatea clientului si trebuie tratate in mod confidential. Aceste informatii se refera la:

  • informatii financiare;
  • informatii privind contractele comerciale ale clientului;
  • informatii de cercetare-dezvoltare produse noi;
  • informatii privind reclamatii la adresa clientului , precum si cele lansate de client;
  • informatii personale;
  • informatii cu care auditorii intra in contact pe perioada desfasurarii auditurilor si pe care clientul nu doreste sa le faca publice.

SIMCert pune in aplicare urmatoarele masuri pentru a asigura confidentialitatea informatiilor obtinute de la clientii sai:

  • intreg personalul Organismului de certificare, fie ca sunt angajati permanenti, fie ca sunt colaboratori subcontractati, va semna si va respecta Caluza de Confidentialitate;
  • toate contractele de colaborare si fisele de post contin clauza de confidentialitate;
  • toate inregistrarile si documentele care contin informatii confidentiale vor fi identificate si controlate corespunzator in ceea ce priveste difuzarea lor;
  • toti membrii echipei de audit sunt obligati ca la finalizarea auditului sa predea toate inregistrarile rezultate in urma auditului

Orice nerespectare a principiului confidentialitatii se supune regulilor si procedurilor SIMCert, versiunea in vigoare.