Instruire

17.09.2018
INVITAȚIE de participare la cursul de instruire a AUDITORILOR INTERNI pentru sisteme de management a calității conform ISO 9001:2015.
Organismul de certificare SIMCert SRL organizează în perioada 19-21 decembrie, 2018 un curs de instruire a auditorilor interni pentru sisteme de management a calității în baza standardului internațional ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.
Cursul este destinat atât auditorilor interni care necesită recalificarea în baza noii ediții a standardului, cât și auditorilor interni în formare, managerilor calitate, responsabililor pentru implementarea ISO 9001:2015 în companie, responsabililor de procese.
Pe parcursul cursului participanții vor studia:
 Prevederile standardului ISO 9001:2015 din punct de vedere a modului de aplicare a acestora în cadrul organizației.
 Prevederile standardului ISO 19011:2011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management.
Cursul este bogat în diferite studii de caz, aplicații practice și se va finaliza cu exercițiul de simulare a auditului intern ceea ce va permite formarea și dezvoltarea abilităților de înțelegere și aplicare a celor mai performante modele de sisteme de management a calității.
Durata cursului este de 2 zile (16 ore) și se va încheia cu testul final de evaluare a cunoștințelor. În baza rezultatelor testării, participanții vor obține certificate de auditori interni, emise de OC SIMCert SRL.
Cursul va fi susținut în limba română de trainerii autorizați cu experiență solidă în consultanță și certificare a sistemelor de management a calității.
Locul desfășurării – MD-2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș 33, oficiul 1.
Costurile instruirii și certificării auditorilor interni: 180 euro pentru un participant. În cazul participării a 3 sau mai mulți reprezentanți dintr-o singură companie – beneficiați de o reducere în valoare de 10%

Formular inscriere