Politica Certificarii

Organismul de Certificare SIMCert isi organizeaza astfel serviciile de certificare a sistemelor de management (calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, siguranta alimentului, securitatea informatiilor, responsabilitate sociala) integrate sau individuale, conform standardelor în vigoare ISO 9001, ISO 22000 s.a. încât sa satisfaca cerintele standardului SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015, SM EN ISO/CEI 17021-3:2019 și SM ISO/TS  22003:2014 și tuturor părţilor interesate: clienti, industrie, autorităţi, instituţii, comunitate utilizînd şi administrînd politici şi proceduri nediscriminatorii, fără a impiedica, descuraja sau condiţiona  accesul la serviciile de certificare, fără a impune cerinte exagerate financiare sau de altă natură.

Scopul activităţilor de certificare este de a oferi  încredere tuturor părţilor interesate in faptul că sistemul de management certificat îndeplineşte cerinţele.

Pentru a oferi încredere în serviciile pe care le ofera,  SIMCert se conduce de urmatoarele principii: impartialitate, competenţă, responsabilitate, deschidere, confidentialitate, capacitate de raspuns la reclamaţii și abordare bazată pe risc.

Ne angajăm să depunem toate eforturile pentru a aduce valoare adăugată organizaţiilor pe care le audităm şi certificăm, prin furnizarea unor audituri riguroase, realizate de personal competent, avînd la dispoziţie toate resursele necesare, astfel încît clienţii noştri sa-şi poată îmbunătăţi continuu performanţa.

În acest context ne propunem ca serviciile pe care le oferim:

  • Să satisfacă cerinţele si aşteptările tuturor părţilor interesate;
  • Să fie conforme cu cerinţele specificate de către organismele de acreditare;
  • Sa respecte regulamentele în vigoare;
  • Sa confere o imagine de excelenţă SIMCert.

Pentru a atinge aceste obiective, în calitate de Administratorul SIMCert, solicit fiecărei persoane care activează în numele SIMCert să fie responsabilă pentru calitatea activităţii sale și să contribue la realizarea obiectivelor organismului de certificare.