OHSAS 18001 - SISTEME DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE

OHSAS 18001:2007 reprezintă un model de lucru pentru organizaţiile care doresc un control mai bun asupra riscurilor profesionale. Acesta a fost gândit pentru a completa sistemele de management al calităţii şi respectiv de mediu şi se bazează pe cerinţe explicite pentru o gestionare cât mai eficientă a riscurilor profesionale şi crearea unei culturi de prevenire în rândul angajaţilor.
Avantajele certificării sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

  • crearea unui sistem de muncă cu riscuri scăzute de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională;
  • realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare şi / sau îmbolnăvire profesională;
  • transparenţa şi eficacitatea managementului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale prin transpunerea rezultatelor evaluărilor de risc, auditurilor, inspecţiilor etc. în planuri de acţiuni pentru minimizarea riscurilor de accidente;
  • obţinerea unor performanţe superioare din partea angajaţilor, prin asigurarea „stării de bine” la locul de muncă;
  • percepţia favorabilă din partea furnizorilor, beneficiarilor şi a societăţii în ansamblu.