ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii

Cerinţe  este standardul cu cea mai largă răspândire şi aplicare. Cu peste un milion de organizaţii certificate la nivel mondial, ISO 9001 şi-a demonstrat eficienţa în cei peste 25 de ani de existenţă.
ISO 9001 poate fi utilizat de orice companie sau organizaţie, indiferent de mărimea sa şi de sectorul în care activează, în orice parte a lumii.
În esenţă, obţinerea certificatului de conformitate cu ISO 9001, este recunoaşterea de către o terţa parte (organizmul de certificare), a faptului că sistemul de management al calităţii implementat într-o organizaţie îndeplineşte cerinţele standardului respectiv.


În termeni foarte simpli, sistemul se reduce la:

  • spune ceea ce faci – în Manualul Calităţii
  • fă ceea ce spui – în proceduri / procese
  • dovedeşte că ceea ce faci, faci bine – prin audituri interne şi externe
  •  

Certificarea conform ISO 9001 permite companiilor să satisfacă necesităţile de Management al Calităţii şi cerinţele clienţilor cu o mai mare eficienţă şi eficacitate, asigurând cerinţele tot mai ridicate ale clienţilor. 


Avantajele certificării sistemului de management al calităţii

  • satisfacerea cerinţelor clienţilor, partenerilor de afaceri şi a cerinţelor legale;
  • creşterea credibilităţii şi a încrederii în calitatea produselor / serviciilor;
  • creşterea satisfacţiei clienţilor;
  • mai mare înţelegere a proceselor organizaţiei, ce implică angajamentul ferm al managementului, definirea clară a responsabilităţilor şi autorităţilor, comunicarea internă şi externă îmbunătăţită, utilizarea mai eficientă a resurselor şi reducerea costurilor de neconformitate;
  • crearea cadrului pentru îmbunătăţirea continuă.