ISO 22000 – SISTEME DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI ALIMENTULUI

ISO 22000:2005 este standardul de referinţă ce combină următoarele elemente cheie, internaţional recunoscute, pentru asigurarea siguranţei alimentelor de-a lungul filierei agroalimentare până la punctul final de consum: comunicarea interactivă, managementul sistemului, principiile HACCP, programele preliminare. 
Sistemul de management al siguranţei alimentului este cel mai eficient mod de a controla pericolele asociate produselor alimentare, făcând posibilă prevenirea accidentelor cauzate de alimente şi păstrarea sănătăţii consumatorilor.


Avantajele certificării sistemului de management al siguranţei alimentului

  • furnizarea de produse finale sigure pentru utilizarea în următoarea verigă a lanţului alimentar sau sigure pentru consumatorul final;
  • evaluarea şi aprecierea cerinţelor clienţilor şi demonstrarea conformităţii cu cerinţele agreate mutual de clienţi în legătură cu siguranţa alimentelor;
  • comunicarea eficientă cu clienţii şi celelalte părţi interesate de-a lungul lanţului alimentar;
  • conformitatea cu cerinţele aplicabile ale autorităţii de reglementare în ceea ce priveşte siguranţa alimentelor;
  • respectarea propriilor politici de siguranţă a alimentelor.