ISO 14000 – SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU

Scopul standardului ISO 14001 este de a oferi un cadru specific pentru o abordare strategică a politicii de mediu ale organizaţiei, a planurilor şi acţiunilor sale. Implementarea unui sistem de management de mediu reprezintă angajamentul organizaţiei pentru protecţia mediului, prevenirea poluării şi dezvoltare sustenabilă, iar certificarea acestuia constituie o confirmare oficială a acestui angajament.


ISO 14001:2015 specifică cerinţele generale pentru un Sistem de Management de Mediu. Ideea de bază este că, indiferent de activitatea organizaţiei, cerinţele pentru un SMM eficient sunt aceleaşi. Aceasta are ca efect stabilirea de către organizaţie / companie a unui document de referinţă pentru a comunica toate problemele de management de mediu clienţilor, oragnizaţiilor de reglementare, organizaţiilor publice şi altor părţi interesate. 


Avantajele certificării sistemului de management de mediu

  • contribuţia la protecţia mediului înconjurător, atingerea şi demonstrarea unor performanţe de mediu reale părţilor interesate, printr-un management tehnic şi economic al problemelor de mediu;
  • câştigarea şi menţinerea cotei de piaţă prin promovarea unei imagini organizaţionale "verzi”;
  • reducerea riscurilor de asigurare;
  • reducerea costurilor prin o mai eficientă utilizare a resurselor şi reducerea riscului producerii accidentelor de mediu.